Tervelua Metatavun tukipalveluun

Olemme ottaneet tukipalveluissa käyttöön tikettijärjestelmän, joka helpottaa tukipyyntöjen käsittelyä. Jokaiselle tukipyynnölle luodaan oma tikettinumero, jonka avulla asiakas voi seurata tukipyynnön tilaa. Samoin tikettihistoriaa voidaan tarkastella järjestelmästä. Tikettiä varten tarvitaan sähköpostiosoite.